Pierderea în greutate din nanny faye, Uploaded by


Chiar şi reproducerii perfecte a unei opere de artă îi lipseşte un element: prezenţa sa în timp şi spaţiu, existenţa sa unică într-un spa- ţiu delimitat. Această existenţă unică a lucrării de artă a determinat istoria căreia i-a fost subiect în timpul existenţei sale.

Aceasta inclu- de schimbările pe care le-a suferit condiţia sa fizică în cursul anilor, precum şi diferitele schimbări de proprietar. Urmele celei pierderea în greutate din nanny faye pot fi descoperite numai prin analize chimice sau fizice care nu pot fi efectuate asupra unei reproduceri; schimbarea proprietarului este subiectul unei tradiţii care trebuie identificată prin situaţia actuală a originalului.

Acest aici şi acum al originalului este condiţia conceptului de au- tenticitate. Analizele chimice ale patinei bronzului pot ajuta la sta- bilirea autenticităţii, la fel cum o poate face şi dovada că un anume manuscris medieval provine dintr-o arhivă din secolul al XV-lea. Întreaga sferă a autenticităţii se află în afara reproductibilităţii tehnice — şi, desigur, nu numai tehnice. Motivul este dublu. În primul rând, repro- ducerea tehnologică este mai independentă de original decât repro- ducerea manuală.

De exemplu, fotografia poate scoate în evidenţă aspecte ale originalului accesibile numai obiectivului fotografic care este reglabil şi poate schimba cu uşurinţă punctul de vederedar nu şi ochiului uman; sau poate utiliza anumite procese precum mărirea sau slow motion-ul pentru a înregistra imagini care scapă cu totul op- ticii naturale.

pierderea în greutate din nanny faye

Acesta este primul motiv. În al doilea rând, reproduce- rea tehnologică poate face ca anumite copii ale originalului să aibă anumite caracteristici pe care originalul nu le poate atinge.

Mai mult, reproducerea permite ca originalul să se întâlnească cu receptorul la jumătatea drumului, fie în forma unei fotografii, fie în cea a unui disc de gramofon.

Catedrala îşi părăseşte locul pentru a fi primită în studioul unui iubitor de artă; lucrarea corală dintr-o sală de spectacol sau din aer liber este ascultată într-o cameră. Situaţiile în care ajunge produsul reproducerii tehnice pot lăsa neatinse celelalte proprietăţi ale lucrării de artă, dar cu siguranţă îi devalorizează acel aici şi acum.

Şi, deşi acest lucru se poate întâmpla 10 Lucrarea de artă în epoca reproductibilităţii sale tehnice nu numai în cazul artei, ci şi în cazul, să spunem, al unui peisaj care trece prin faţa spectatorului unui film, în opera de artă acest proces atinge un punct deosebit de sensibil, mai vulnerabil decât cel al unui obiect natural.

Autenticitatea unui lucru este chintesenţa a tot ceea ce este transmisibil la el, de la originea sa de dinainte, de la durata sa fizică la mărturia istorică legată de el. Din moment ce mărturia istorică se bazează pe durata fizică, aceasta este, la rândul său, afec- tată de reproducere, în care durata fizică nu joacă niciun rol.

 • Нет, - ответил Орел, - ты видишь лишь часть ее, пусть и большую.
 • И ты сделал все это .
 • Правительство пытается собрать всю доступную информацию.
 • Мы нашли место для нас, - воскликнул Ричард, спрыгивая на платформу.

Iar ceea ce este cu adevărat pus în pericol atunci când mărturia istorică este afectată este autoritatea obiectului, greutatea care derivă din tradiţie. Procesul este simptomatic; iar semnificaţia lui se extinde dincolo de domeniul artei. Se poate afirma, ca o formulă generală, că tehnologia repro- ducerii scoate obiectul reprodus din sfera tradiţiei.

Prin reproducerea lucrării de artă de mai multe ori, ea substituie existenţa unică printr-o existenţă de masă. Şi, permiţând reproducerii să ajungă la receptor în mediul acestuia, tehnologia reproducerii actualizează ceea ce este reprodus.

Aceste două procese duc la o distorsiune masivă în domeniul obiectelor transmise din trecut — o destructurare a tradiţiei ca revers al crizei şi reînnoirii umanităţii contemporane.

Ambele procese sunt intim legate de mişcările de masă din zilele noastre. Cel mai puternic agent al lor este filmul. Semnificaţia socială filmului, chiar — şi în special — în forma sa cea mai pozitivă, nu se poate concepe fără latura sa distructivă, cathar- tică: lichidarea valorii tradiţiei a moştenirii culturale. Acest fenomen este cel mai evident în marile filme istorice. În propagarea sa, acesta îşi asumă poziţii şi mai avansate.

Modul în care este organizată per- cepţia umană — mediul în care apare — este condiţionat nu numai de natură, ci şi de istorie.

 • Walter Benjamin-Opera-De-Arta-In-Epoca-Tehnica
 • sfaturi de specialitate: sfaturile de transformare ale obi obadike - mușchi și fitness
 • Rețeaua libertine se înregistrează pe un site de întâlniri gratuit fete escortă pagina cupluri capitale curva goală pe plajă site de întâlniri gratuit meetic.
 • Dupa care, Katherine a varsat o lacrima.
 • Lista filme Din literatura americană - I. - darkgames.ro
 • Sportivi-Vedete Sfaturi ale experților: sfaturi de transformare ale lui Obi Obadike Expert în fitness, antrenor de celebritate și personalitate de renume mondial Obi Obadike știe un lucru sau două despre transformările fizice.
 • Lista filme Filme cu New York - darkgames.ro
 • Потому все мы располагаемся внизу, где специального оборудования для перевода не требуется.

Era migraţiei popoarelor, o eră care a fost martoră la ascensiunea industriei artistice romane târzii şi la apariţia Wiener Genesis a dezvoltat nu numai o artă diferită de cea a Antichităţii, dar şi o percepţie diferită. Cercetătorii şcolii vieneze, Riegl şi Wickhoff, confruntându-se cu greutatea tradiţiei clasice în care această artă a fost îngropată, au fost primii care s-au gândit să utilizeze o asemenea artă pentru a trage nişte concluzii cu privire la organizarea modului de percepţie din perioada în care această artă a fost produsă.

Oricât de profunde ar fi perspectivele lor, ele sunt limitate de faptul că aceşti cercetători se mulţumeau să evidenţieze marca formală care caracteriza percepţia din epoca romană târzie. Ei nu au încercat să arate că mişcările sociale ale acelor vremuri se manifestă în aceste modificări de percepţie — şi poate nici nu puteau spera să o facă la momentul acela. Astăzi, condiţiile pentru o analiză similară sunt mai favorabile. Iar dacă schimbările din mediul percep- ţiei contemporane pot fi înţelese ca o pierdere a aurei, este posibil să demonstrăm că această pierdere este determinată social.

Ce anume este aura? O stranie combinaţie de timp şi spaţiu: apa- riţia unică a unei distanţe, oricât de apropiată ar fi.

A urmări cu ochiul — în timpul odihnei dintr-o după-amiază de vară — un lanţ muntos la orizont sau o creangă ce îşi aruncă umbra asupra privito- rului înseamnă a respira aura acelor munţi, a acelei ramuri.

În lumi- na acestei descrieri, putem înţelege pierderea în greutate din nanny faye social al pierderii contemporane a aurei. Acest fapt este produs de două circumstanţe, amândouă fiind legate de creşterea importanţei pe care o au masele în viaţa contemporană. Acest lucru are la bază două circumstanţe, ambele legate de manifestarea crescândă a maselor şi de creşterea intensităţii mişcărilor lor. În fiecare zi, creşte dorinţa de a avea un obiect în apropiere, într-o imagine sau, mai bine spus, de a face rost de imagine ca reproducere.

Iar reproducerea oferită 12 Lucrarea de artă în epoca reproductibilităţii sale tehnice de revistele ilustrate şi jurnalele de ştiri diferă complet de imagine. Unicitatea şi permanenţa sunt la fel de legate de cea de-a doua, cum volatilitatea [Flüchtigkeit] şi repetabilitatea sunt legate de prima. Astfel se manifestă, în câmpul percep- ţiei, ceea ce în sfera teoretică se prezintă ca o creştere a semnificaţiei statisticii.

Alinierea realităţii cu masele şi a maselor cu realitatea este un proces de importanţă incomensurabilă atât pentru gândire, cât şi pentru percepţie [Anschauung].

pierderea în greutate din nanny faye

Unicitatea lucrării de artă se identifică cu integrarea ei în ţesătura tradiţiei. Desigur, această tradiţie este în întregime vie şi extrem de mobilă. O statuie antică a lui Venus, de exemplu, a existat într-un context tradiţional pentru greci care au făcut-o obiect de cultdi- ferit de contextul în care a existat pentru clericii medievali care au privit-o ca pe un idol sinistru.

Filme cu New York

Dar ceea ce era evident în ambele situaţii era unicitatea sa — adică, aura sa. La origine, integrarea operei de artă în ţesătura tradiţiei şi-a găsit expresia în cult.

După cum ştim, primele opere de artă s-au născut pentru a sluji ritualul — la început magic, apoi religios. Şi este deosebit de important că existenţa lucră- rii de artă ca aură nu este niciodată separată în întregime de funcţia sa ritualică. Acest fundament ritualic, oricât de mediat ar fi, este pierderea în greutate din nanny faye ca ritual secular chiar şi în cele mai profane forme ale cultului frumuseţii. Venerarea seculară a frumuseţii, care a fost dezvoltată în Renaştere şi a durat trei secole, a arătat clar acest fundament ritualic şi declinul său ulterior, precum şi prima sa criză severă.

Nicio investigare a lucrării de artă în epoca reproductibilităţii sale tehnice nu poate pierde din vedere aceste conexiuni. Ele duc spre o pierderea în greutate din nanny faye crucială: pentru prima dată în istoria lumii, reproductibi- litatea tehnică eliberează lucrarea de artă de supunerea parazitică faţă de ritual. Într-un grad din ce în ce mai mare, opera reprodusă devine reproducerea unei opere făcute pentru a fi reproductibilă.

Dar, odată ce criteriul autenticităţii încetează să mai fie aplicat producţiei artistice, întreaga funcţie slimmm fat burner max a artei este revoluţionată. În loc să fie fondată pe ritual, ea se bazează pe altă practică: politica. Istoria artei poate fi înţeleasă ca tensiune între doi poli din inte- riorul ei, cursul său fiind determinat de modificări ale echilibrului dintre aceşti poli: valoarea de cult a lucrării [Kultwert] şi valoarea sa de expunere [Ausstellungswert]2.

Producţia artistică începe cu imagini 1 În film, reproductibilitatea tehnică a produsului nu este o condiţie impusă din ex- terior a diseminării sale în masă, aşa cum se întâmplă în literatură sau pictură. Repro- ductibilitatea tehnică a filmelor se bazează direct pe tehnologia producerii lor. Aceasta nu numai că permite diseminarea în masă a filmelor în mod direct, ci o şi întăreşte.

Se întâmplă astfel pentru că procesul producerii unui film este atât de costisitor încât un individ care îşi permite să cumpere o pictură, de exemplu, nu îşi poate permite să cumpere un film.

S-a calculat în că, pentru a realiza profit, pierderea în greutate din nanny faye film trebuie să aibă un public de nouă milioane de persoane.

Sfaturi ale experților: sfaturi de transformare ale lui Obi Obadike

Desigur, ascensiunea filmului sonor a creat, iniţial, o mişcare în direcţia opusă: publicul era constrâns de bariere lingvistice. Iar aceasta coincide cu importanţa acordată intereselor naţionale de către fascism. Dar este mai puţin important să remar- căm acest impediment care, oricum, a fost rezolvat de dublare decât să observăm conexiunea sa cu fascismul.

Simultaneitatea celor două fenomene rezultă din criza eco- nomică. Aceleaşi probleme care au dus la o încercare de a conserva relaţiile de proprie- tate deja existente prin forţa brută au făcut ca, sub ameninţarea crizei, capitalul acordat filmului să se concentreze asupra dezvoltării filmului sonor. Introducerea sa a adus o rezolvare temporară, nu numai pentru că filmul sonor a atras masele înapoi în cine- matograf, dar şi pentru că a consolidat capitalul industriei electricităţii cu cel al filmu- lui.

Astfel, văzut din exterior, filmul sonor a promovat interesele naţionale; văzut din interior, a ajutat la internaţionalizarea producţiei de film chiar mai mult decât înainte. Se poate spune că este mai important ca aceste imagini să fie existe decât să fie văzute. Elanul desenat de omul Epocii de Piatră pe pereţii peşterii sale este un instrument magic, fiind expus celorlalţi numai din coincidenţă; ceea ce contează este ca spiritele să îl vadă.

Valoarea de cult ca atare tinde chiar să ţină opera de artă departe de privitor: unele statui ale zeilor sunt accesibile numai preoţilor din temple; anumite imagini ale Madonei sunt acoperite aproape tot anul; anumite sculpturi din catedralele medievale nu sunt vizibile privitorului de la nivelul solului.

Odată cu eliberarea practicilor artistice de ritual, oportunităţile de a expune produsele lor cresc. Expunerea unui portret care poate fi trimis oriunde este mai simplă decât expunerea statuii unei divinităţi care are un loc fix în interiorul unui templu.

Walter Benjamin-Opera-De-Arta-In-Epoca-Tehnica

O pictură poate fi expusă mai uşor decât fresca sau mozaicul care o precede. Şi, chiar dacă o mesă ar putea fi la fel de potrivită ca o simfonie pentru prezentarea publică, aceasta din urmă a apărut într-o perioadă în care pierderea în greutate din nanny faye prezentării ei o depăşea pe cea a mesei.

Nivelul de expunere a lucrării de artă a crescut enorm odată cu diferitele metode de reproducere tehnică în aşa fel încât, aşa cum s-a întâmplat în perioada preistorică, o modificare cantitativă a celor doi poli ai operei a dus la o transformare calitativă a naturii sale.

Aşa cum lucrarea de artă, în epoca preistorică, prin accentul pus pe valoarea de cult, a devenit în primul rând un instrument al magiei care abia mai târziu a fost recunoscut ca operă de artă, la fel astăzi, prin accentul pus exclusiv pe valoarea de expunere, opera de artă devine un construct [Gebilde] cu funcţii noi. Printre acestea, cea de frumosul ca pe ceva fundamental nedivizat astfel, excluzând orice polarizare.

Cu toa- te acestea, la Hegel, polaritatea se anunţă pe sine clar între limitele idealismului.

pierderea în greutate din nanny faye

În acele zile, pietatea avea nevoie de ele pentru serviciul divin, dar nu exista nici un interes pentru imagini frumoase. Astfel de imagini puteau fi chiar şocante. În fiecare imagine frumoasă, există şi ceva exterior — deşi, în măsura în care imaginea este frumoasă, spiritul său pierderea în greutate din nanny faye mai vorbeşte fiinţei umane. Dar serviciul religios, nefiind mai mult decât o letargie fără spirit a sufletului, este îndreptat către un lucru Astăzi, impresia pe care o produc este mai reflectivă, iar emoţiile pe care le creează au nevoie de un test mai serios.

Atât e sigur: astăzi, filmul este cel mai potrivit vehicul al acestei noi înţelegeri. De asemenea, este sigur că momentul istoric al acestei schimbări a funcţiei artei — o modificare evidentă în cazul filmului — permite realizarea unei comparaţii directe cu epoca primă a artei, nu numai dintr-un punct de vedere metodologic, ci şi dintr- unul material.

Din literatura americană - I.

Arta preistorică a utilizat anumite notaţii fixe în serviciul practicii magice. În unele cazuri, aceste notaţii probabil că includeau per- formarea efectivă a actelor magice sculptura unei figuri ancestrale este un astfel de act ; în alte cazuri, ele ofereau instrucţiuni pentru asemenea proceduri figura ancestrală asumă o postură ritualică ; iar în alte cazuri ele ofereau obiecte ale contemplaţiei magice con- templarea unei figuri magice întăreşte puterile oculte ale privitoru- lui.

Subiecţii acestor notaţii erau oamenii şi mediul lor, ilustraţi în acord cu cerinţele unei societăţi pentru care tehnologia exista numai în conexiune cu ritualul. Prin contrast cu epoca maşinilor, această tehnologie era, desigur, subdezvoltată.

Însă, din punct de vedere dialectic, această diferenţă nu este relevantă. Ceea ce contează este modul în care orientarea şi scopul tehnologiei diferă de ale noastre.

Pe când primele tehnologii utilizau la maxim fiinţa umană, cele din urmă reduc utilizarea ei la minim. Realizările primei tehnologii au culminat cu sacrificiul uman; realizările celei de-a doua, cu aerona- va telecomandată care nu are nevoie de echipaj uman.

Rezultatele primei tehnologii sunt valabile odată pentru totdeauna se ocupă cu revenirea ireparabilă sau moartea sacrificială, care menţine binele pentru totdeauna. Rezultatele celei de-a doua sunt în întregime pro- vizorii lucrează prin experimente şi proceduri de testare nesfârşite.

Originea celei de-a doua tehnologii se află în punctul în care, printr- un subterfugiu inconştient, fiinţa umană a început să se distanţeze de natură. Cu alte cuvinte, se află în joc. Seriozitatea şi jocul, rigoarea şi licenţa poetică sunt amestecate în fiecare lucrare de artă în proporţii foarte diferite. Aceasta impli- că faptul că arta este legată atât de prima, cât şi de cea de-a doua tehnologie.

Prima tehnologie a încercat, cu adevărat, să stăpânească natura, 16 Lucrarea de artă în epoca reproductibilităţii sale tehnice pe când cea de-a doua încearcă un joc între natură şi umanitate.